Nasze wyprawy

Tutaj znajdziecie nasze wspomnienia z wypraw. Zdecydowaliśmy umieszczać wspomnienia z wyjazdów odbytych wspólnie, ale także kilka najnowszych „samodzielnych” wypadów